Wymiana odcinka nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Drozdka w m. Kalety


Wykonano remont chodnika na długości 80mb