Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy 1 Maja w Kaletach

Wykonano remont chodnika ze zjazdami na odcinkach:

1) od Urzędu Miejskiego do budynku 1 przy ul. Drozdka na długości 155mb

2) od Straży Pożarnej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej na długości 154,5mb