Wykonanie nakładki na ulicy Potępskiej w Kotach


Zakres obejmuje odcinek długości 421 mb od końca istniejącej nakładki za miejscowością Koty do początku nakładki na łuku w lesie