Wykonanie nakładki na ulicy Armii Krajowej w Tarnowskich Górach


Zakres obejmuje odcinek długości 942,7mb, w ramach zadania zlikwidowano przełomy na powierzchni 238m2, zabudowano krawężniki na długości 127,7mb