Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego z ulicą Opolską
w Tarnowskich Górach wraz z budową sygnalizacji świetlnej


W ramach inwestycji wykonano:
   - poszerzenie wlotu ul. Opolskiej w celu wydzielenia prawoskrętu
     do ul. Wyspiańskiego
   -
poszerzenie wlotu ul. Wyspiańskiego w celu wydzielenia lewoskrętu
     do ul. Opolskiej
   - przebudowę chodnika i odwodnienia drogowego
   - nowe przejście dla pieszych z azylem
   - sygnalizację świetlną acykliczną
   - przebudowano sieci infrastruktury technicznej: sieć oświetleniową, sieć
     energetyczną, gazociąg, sieć teletechniczną, wodociąg
Rozbudowane skrzyżowanie


Stan obiektu przed rozbudową