Remont pobocza drogi powiatowej nr 3224S
ul. Mikulczyckiej w Ziemięcicach.


Wykonano remont pobocza w ciągu ul. Mikulczyckiej, na długości 518 m, na odcinku od ośrodka zdrowia w Ziemięcicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2902S. W ramach zadania wykonano remont odcinka chodnika oraz utwardzono pobocze.