Remont cząstkowy nawierzchni gruntowej jezdni dróg powiatowych


Prace wykonano na odcinkach dróg:
   2335 S: Miotek - Kolonia Woźnicka
   3235 S: Mikołeska - Kalety Lubocz


Zakres wykonanych prac:
   mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
   powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennymOdcinek drogi 2335S Miotek - Kolonia Woźnicka

Odcinek drogi 2352S Mikołeska - Kalety Lubocz