Remont chodnika w ciągu ulicy Św. Wojciecha
w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania
ulicy A. Krzywoń do Dworca Kolejowego

Zakres prac obejmował między innymi:
- rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm;
- rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm;
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej;
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników;
- przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 na podsypce cementowo – piaskowej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową;
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych.