Remont chodnika w ciągu ulicy Fabrycznej w Kaletach



W ramach zadania ułożono krawężniki z oporem, obrzeża, chodnik z kostki brukowej na długości 50mb, zabudowano poręcze ochronne na długości 58,5mb