Remont chodnika w ciągu ulicy Bytomskiej na odcinku
od Alei Kwiatów do Obwodnicy w Tarnowskich Górach

Zakres prac obejmował między innymi:
- rozebranie obrzeży;
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- rozebranie chodników z płyt betonowych;
- ułożenia obrzeża betonowego wystającego na podsypce piaskowej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej;
- humusowanie skarp wraz z ich obsianiem.