Remont chodnika w ciągu ulicy 1-go Maja w Kaletach

Wyremontowano chodnik ze zjazdami na długości 190 mb