Remont chodnika Alei Jana Pawła II w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ulica Wyszyńskiego do ronda im. Ks. Klapucha

Zakres prac obejmował między innymi:
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;
- rozebranie krawężników betonowych;
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
- ułożenia obrzeża betonowego wystającego;
- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej;
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową;
- regulację pionową studzienek.


Zdjęcie nr 1