Przebudowa ulicy Pastuszki w Tarnowskich Górach (I etap)


W ramach I etapu wycięto 3 drzewa, zabudowo krawężniki na ławie z oporem, wykonano chodnik z kostki betonowej, zieleniec, remont cząstkowy jezdni