Przebudowa ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim od dworca kolejowego do pos. 38 (II etap)


Zakres II etapu obejmuje wykonanie przebudowy instniejącego chodnika i wjazdu na odcinku od przejścia dla pieszych na długości 23 mb.