Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2017

Informacja z otwarcia ofert.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2017