Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Wykonanie remontów cząstkowych oraz nakładek na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w 2018 roku.

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2018.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:„Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach".

Opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m Osssy w gminie Ożarowice".

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:„Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach".