Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.

Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku”, i/lub ZADANIE NR 2 „Rozbudowa DP 3271 w Radzionkowie.

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

Przebudowa mostu w ciągu DP 2352 S w m. Kalety w ciągu ulicy Drozdka

Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); i/lub b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.

Wymiana dylatacji oraz wymiana łożysk wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach

Przetarg nieograniczony nr II - Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.

Przetarg nieograniczony nr II - Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego nad rz. Mała Panew w ciągu DP 3235S

Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.

Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.

Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego wraz z częściową likwidacją ubytków w elementach betonowych dla mostu drogowego nad rz. Mała Panew.

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3256S ulica Łokietka w Miasteczku Śląskim; b) 3285S ulica Płonki w Tarnowskich Górach.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Lasowickiej i ulicy 3 - Maja w Świerklańcu (zaprojektuj i wybuduj).

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3312 S ulica Lubliniecka w Kaletach; b) 2901S ulica Wiejska w Świniowicach; c) 3215 S ulica Wieczorka w Wilkowicach.