Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.

Wykonanie elementów oznakowania poziomego na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018.

Wykonanie malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów betonowych i stalowych mostu drogowego wraz z częściową likwidacją ubytków w elementach betonowych dla mostu drogowego nad rz. Mała Panew.

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3256S ulica Łokietka w Miasteczku Śląskim; b) 3285S ulica Płonki w Tarnowskich Górach.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Lasowickiej i ulicy 3 - Maja w Świerklańcu (zaprojektuj i wybuduj).

Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr: a) 3312 S ulica Lubliniecka w Kaletach; b) 2901S ulica Wiejska w Świniowicach; c) 3215 S ulica Wieczorka w Wilkowicach.