Remont chodnika w ciągu ulicy Głównej w Krupskim Młynie na odcinku od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ulicą 1 - Maja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2017