Numer rachunku bankowego


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje,
iż z dniem 1 stycznia 2012 roku następuje zmiana rachunku bankowego,
w związku z czym opłaty związane z wydawanymi decyzjami
strony winny wpłacać na konto:


06 1140 1078 0000 4054 7200 1001
mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Katowice