Odtworzenie rowu w ciągu ulicy Bytomskiej w Połomii


W ramach zadania wykonano oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu na długości 270mb, umocnienie skarpy i dna płytami ażurowymi na powierzchni 319m2, koryto na poboczu drogi z jego utwardzeniem na powierzchni 333m2, frezowanie 5 pni drzew, przepust z rur betonowych ze ściankami czołowymi, ciąg kanalizacyjny z rur betonowych o długości 27mb, remont cząstkowy jezdni.