Możliwość połączenia z drogą publiczną


Wniosek o wydanie możliwości połączenia z drogą publiczną należy składać w sytuacji, gdy działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do działki jest możliwy poprzez działki pośrednie.

Wymagane dokumenty:

  1. Projekt zagospodarowania terenu/plan sytuacyjny (2 egz.) z zaznaczoną lokalizacją działki/działek w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egzemplarzach. 2.
  2. Wypis z ewidencji gruntów. 
  3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu działki do drogi publicznej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo przejazdu przez działki pośrednie. 
  4. Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą.