Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 285 48 62
fax: +48 (32) 285 48 62
zdp@zdp.tgory.pl

*
*
*
*