Wykaz dróg powiatowych wg gmin
administrowanych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Gmina Miasteczko Śląskie
......... .......... .......... ............ ........... ............................. ............................. .............................
Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # - skrzyżowanie, gr. - granica, m. - miejscowość, gm. - gmina, pow. - powiat, woj. - województwo, DK - droga krajowa, DW - droga wojewódzka
3241S
794 Z 5540026
5540016
499 Miasteczko Śląskie ul.Borowa (Brynica) gr. gm. Świerklaniec (droga w kier. DW 912, Ostrożnica) Miasteczko Śląskie ul.Łokietka (Brynica)
5540016
5540025
295 Miasteczko Śląskie ul.Borowa (Brynica) Miasteczko Śląskie ul.Łokietka (Brynica) gr. gm. Ożarowice
3252S
1706 Z 5540003
5540019
1706 Miasteczko Śląskie ul.Dworcowa Miasteczko Śląskie # DW 908 (Rynek) Miasteczko Śląskie # ul.Leśna
3253S
1923 Z 5540010
5540003
915 Miasteczko Śląskie ul.Św. Marka (Żyglin) Miasteczko Śląskie # DW 912 (ul.Śląska) (Żyglin) Miasteczko Śląskie # ul.Czarnieckiego
1008 Miasteczko Śląskie ul.Rubinowa Miasteczko Śląskie # ul.Czarnieckiego Miasteczko Śląskie # DW 908 (Rynek)
3256S
7009 L 5540016
5541021
2702 Miasteczko Śląskie ul.Łokietka (Brynica) Miasteczko Śląskie # ul.Borowa (Brynica) Miasteczko Śląskie # ul.Imielów
5541021
5441008
1994 Miasteczko Śląskie ul.Starowiejska (Bibiela) Miasteczko Śląskie # ul.Imielów Miasteczko Śląskie ul.Starowiejska (zatoka autobusowa)
2313 Miasteczko Śląskie droga bez nazwy Miasteczko Śląskie ul.Starowiejska (zatoka autobusowa) gr. pow. lublinieckiego (droga przez las)
3257S
4349 Z 5541021
5540009
4349 Miasteczko Śląskie ul.Imielów Miasteczko Śląskie # ul.Starowiejska / ul.Łokietka Miasteczko Śląskie # DW 912 (ul.Śląska) (Żyglin)