Wykaz dróg powiatowych wg gmin
administrowanych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Gmina Krupski Młyn
......... .......... .......... ............ ........... ............................. ............................. .............................
Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-
węzłowy
Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # - skrzyżowanie, gr. - granica, m.
 - miejscowość, gm. - gmina, pow. - powiat, woj. - województwo, DK - droga krajowa, DW - droga wojewódzka
2351S
3096 Z 5437015
5338001
3096 Krupski Młyn ul.Lubliniecka Krupski Młyn - rondo gr. pow. lublinieckiego (droga w kier. DK 11)
2900S
2990 L 5438002
5438005

1973 Potępa ul.Leśna Potępa # ul.Tarnogórska Potępa # ul.Odmuchów (boczna)
1017 Potępa ul.Odmuchów Potępa # ul.Odmuchów (boczna) gr. pow. gliwickiego (droga w kier. na Czarków)
3235S
6165 G 5437014
5437015
2073 Krupski Młyn ul.Główna gr. woj. opolskiego, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie (droga w kier. Kielczy) Krupski Młyn - rondo
5437015
5438002

2655 Krupski Młyn ul.Tarnogórska Krupski Młyn - rondo m.Potępa
353 Potępa ul.Tarnogórska m.Krupski Młyn Potępa ul.Leśna
5438002
5438008
1084 Potępa ul.Tarnogórska Potępa ul.Leśna gr. gm. Tworóg (kier. Koty)