Budowa odwodnienia drogi powiatowej 3248 S Kalety - Miotek (I etap)


Etap I obejmuje wykonanie kanału z przykanalikami, przepustu, studni chłonnej, studzienek ściekowych z osadnikiem, chodnika o długości 200 mb, remontu cząstkowego nawierzchni.