Budowa kładki pieszo - rowerowej
nad Małą Panwią w Krupskim Młynie

Wykonana kładka pieszo – rowerowa jest usytuowana na terenach zielonych w Krupskim Młynie. Przeprowadza ona ruch pieszy i rowerowy przez Małą Panew w km 78+339 od ujścia, w sąsiedztwie istniejącego łukowego mostu drogowego. Osie podłużne kładki i mostu są równoległe i oddalone od siebie o 10,0 m.

W przekroju poprzecznym po obu stronach łukowej konstrukcji nośnej są skrajnie dla rowerzystów  i dla pieszych. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa ma szerokość całkowitą 2,4 m (2,0 m i dwie opaski bezpieczeństwa  po 0,2 m). Ze względu na symetrię konstrukcji szerokość skrajni dla pieszych przyjęto także  o wartości 2,4 m.

 

Podstawowe wymiary:

- Rozpiętość w świetle – 25,94 m;

- Rozpiętość teoretyczna – 27,74 m;

- Długość całkowita (wraz z płytami przejściowymi) – 39,98 m;

- Całkowita szerokość ustroju nośnego (wraz z gzymsami) – 6,05 m;

- Całkowita wysokość pomostu – 0,80 m;

- Całkowita wysokość kładki – 5,0 m;

- Kąt skrzyżowania osi kładki z osią rzeki – 900.

Zestawienie powierzchni:

- Użytkowa – 138,43 m2;

- Nieużytkowa – 36,05 m2;

- Całkowita – 174,48 m2.