Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi 3242S ul. 3-go Maja w Świerklańcu - Etap III


Etap III obejmuje odcinek ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Wolności do posesji nr 26.

Wykonano m.in. prace:
   zabudowa kolektora
   zabudowa studni
   zabudowa wpustów połączonych przykanalikami
   remont jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej
   remont chodnika z kostki betonowej


  

po wykonaniu

Przed budową

W trakcie budowy