Budowa chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika - I etapI etap robót obejmował odcinek od przepustu w rejonie skrzyżowania z ulicami Jagiellońską i Poranną do posesji 119d. W ramach tego etapu zabudowano kanał kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, separatory, studzienki ściekowe, chodnik o długości 144 mb, ciek z korytek prefabrykowanych.