Budowa chodnika w ul. Dworcowej w Wieszowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - III etap


W ramach etapu wykonano budowę chodnika ze zjazdami o długości 104mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską do budynku 49 przy ul. Dworcowej, zabudowano studnie rewizyjne, studzienki ściekowe.