Budowa chodnika w ciągu ulicy Pyskowickiej w Łubiu


W ramach zadania wyczyszczono przebust pod drogą, zabudowano kanał z rur betonowych wraz z izolacją, ściankę oporową, osadnik przed wlotem. Wykonano studzienki ściekowe z osadnikiem, sieć kanalizacji, chodnik na długości 36 mb, remont cząstkowy jezdni.