Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 1370m drogi powiatowej 3256 S ― ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim.