Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 270m drogi powiatowej 3218 S ― ul. Wolności w Laryszowie.