Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 226m drogi powiatowej 2901 S ― ul. Strażacka w Świniowicach.