Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 325m drogi powiatowej 2904 S ― ul. Strażacka w Kopienicy.