Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 467m drogi powiatowej 3221 S ― ul. Reptowska w Ptakowicach.