Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 241m drogi powiatowej 3306 S ― ul. Repecka w Tarnowskich Górach.