Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 620m drogi powiatowej 2902 S ― ul. Gliwicka w Boniowicach.