Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 375m drogi powiatowej 2352 S ― ul. Armii Krajowej w Boruszowicach.