Roboty naprawcze wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej 
w Tarnowskich Górach

 

Zakres robót obejmował między innymi:
rozbiórka konstrukcji betonowej z użyciem młotów pneumatycznych;
- rozebranie tynków cementowych;
- tynki cementowo – wapienne szare zacierane na gładko na ścianach;
- zabudowa kotew z prętów o średnicy fi 12 mm;
- betonowanie konstrukcji na mokro;
- mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych;
- czyszczenie elementów konstrukcji stalowych wiaduktu oraz konstrukcji kratowych;
- wykonanie odcinków poręczy ochronnych wraz z ich montażem;
malowanie konstrukcji kratowych.