Remont drogi powiatowej nr 3242S w Gminie Świerklaniec

 

W ramach zadania wykonano remont w ciągu:

  • ul. Lasowickiej na długości 1545,2m, gdzie po wyfrezowaniu istniejącej nawierzchni ułożono nakładkę i utwardzono pobocze.  Wykonano również czyszczenie rowów i profilowanie skarp na długości 2088m
  • ul. 3-go Maja na długości 577,8 m, gdzie po wyfrezowaniu istniejącej nawierzchni ułożono nową warstwę ścieralną z mieszanki mineralno bitumicznej. Wykonano również regulację urządzeń infrastruktury technicznej usytuowanej w jezdni.


Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome.