Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3275S
ul. Wolności w Zbrosławicach


Wykonano remont chodnika na długości 105 m na odcinku
od wjazdu na teren szkoły do ul. Szkolnej.