Remont chodnika na długości 85m wzdłuż drogi powiatowej 3275 S ― ul. Wolności w Zbrosławicach.

Zakres prac obejmował między innymi:

- rozebranie chodników z płyt betonowych,

- rozebranie krawężników betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej,

- wymianę krawężników betonowych,

- remont kratek ściekowych wraz z przykanalikiem,

- zabudowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych,

- regulację wpustów ulicznych.