Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej
2335 S - ul. Stawowa w Kaletach Zielonej.