Budowa odwodnienia na długości 1930m drogi powiatowej ― 3248 S ul. Paderewskiego w Kaletach.

Zakres prac obejmował między innymi:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych ręcznie i mechanicznie,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm,

- wykonanie wykopów oraz przekopów o głębokości do 3 m,

- remont przepustu żelbetowego na długości ok. 18 m,

- wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami,

- wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 200 mm na długości ok. 318 m,

- wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 250 mm na długości ok. 400 m,

- wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 315 mm na długości ok. 135 m,

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,

- wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 500 mm wraz z osadnikiem,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca 4cm),

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa ścieralna 4cm),

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara),

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (czerwona),

- ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm,

- ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm,

- wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm.