Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3210 S
ul. Głównej w Zendku.


Wybudowano nowy chodnik od ul. Częstochowskiej do posesji nr 106

na długości 368,5 m o szerokości 2 m.